Voor wie?

Krachtfontein werkt voor verschillende doelgroepen:

SCHOLEN

In de groep – Als ‘Klassendokter’ komt Nicole in de groep. Zij brengt balans en sfeer terug in de groep. Bijvoorbeeld bij onrust, bij pestgedrag, om grenzen te (leren) stellen en te respecteren, respect naar elkaar.

Als ondersteuning van de leerkracht – Leerkrachten hebben niet altijd de tools om adequaat om te gaan met een verstoorde balans in een groep. Nicole helpt de leerkracht om de sfeer in de groep terug brengen, inzicht in de groepsdynamiek te krijgen en te leren omgaan met en handelen bij pestgedrag. Nicole geeft inzicht in mechanismen, maakt gedrag bespreekbaar en coacht een leerkracht bij het handhaven van de grenzen.

DANSFONTEIN -4132-resized

 

 

Voor mij was het een eye-opener dat er zich zoveel dingen tegelijkertijd afspelen in een klaslokaal… en op welke manier ik als ouder de leerkracht kan ondersteunen met mijn gedrag thuis…

KIND INDIVIDU

Nicole Senden coacht kinderen bij het inzicht willen krijgen in ontstane onvrede, weinig zelfvertrouwen, verlegenheid, weerbaarheid, (ernstige) gedragsproblemen zowel in het gezin als op school, nieuwe inzichten en handvatten voor opvoeding, angsten, keuzestress, echtscheidingsproblematiek of klachten die in eerste instantie niet te duiden zijn. Daarnaast helpt Nicole bij concentratie- en leerproblemen.

Mensen met een beperking: door haar werk binnen Dansfontein met mensen met een beperking, is ze op de hoogte van de specifieke problemen die hier een rol spelen.

 

Als vader en moeder zijn we erg blij dat we het initiatief hebben genomen om jou te contacteren. Maar ook ons kind vindt dat… We merken dat de sessies ons kind  goed doen en dat hij zich beduidend minder zorgen maakt.

 

KIND GROEP

Nicole geeft ook training aan kinderen in groepsverband. Haar succesvol gebleken psychosociale weerbaarheidstraining behandelt zelfvertrouwen over eigen identiteit en laat de eigen uniekheid ervaren. De groepsgrootte is maximaal 8 kinderen.

VOLWASSENE INDIVIDU

In een aantal gevallen is het gewenst om de coaching van het kind uit te breiden naar ouder – en kind sessies: het gaat dan om weerbaarheid, spiegelgedrag, een veilige omgeving maken in de thuis situatie. Een voortzetting van de coaching van de ouder is dan eveneens mogelijk.

VOLWASSENE GROEP

Naar aanleiding van haar werk bij scholen, is Nicole gevraagd om haar verhaal en training uit te breiden naar ouderavonden. Nicole heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkelt waarbij tijdens ouderavonden, laagdrempelig, een training psychosociale weerbaarheid wordt gegeven. De ouders krijgen inzicht in wat weerbaarheid en “staan” van een kind is, inzicht in voorbeeldgedrag vanuit ouders/gezinssysteem, hulpmiddelen om kinderen te ondersteunen om weerbaar te worden.