Visie en aanpak

Visie

De maatschappij en het schoolsysteem is niet gericht op degenen die anders zijn. Hierdoor kan het individu niet altijd laten zien hoe het werkelijk is. Men wordt dan al snel als moeilijk ervaren en zelfs gepest. Ook opvoeders en leraren hebben niet altijd de mogelijkheden of inzichten om in te spelen op de behoeften en belangen van degene die anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen komen hierdoor emotioneel in de knel.

De werkwijze van Nicole Senden is geïnspireerd door het feit dat dit “anders zijn” wordt opgepakt en wordt omgezet in een kracht,… de kracht in jezelf. Nicole leert je richten op de sterke punten en werkt aan oplossingen door de kracht in jezelf ontwikkelen.

Dansfontein --8-resized 2

Aanpak

Als coach heeft Nicole een unieke aanpak. Als leerkracht opgeleid, kent ze het schoolsysteem van binnenuit. De aanvullende kennis en vaardigheden put zij uit de caleidoscoop van gevolgde opleidingen en workshops. Haar aanpak is resultaatgericht en sluit aan bij de tools die iemand nodig heeft om weer volwaardig te kunnen functioneren in de klas of maatschappij.

Maar Nicole heeft ook oog voor het unieke zijn van het individu. Haar aanpak is maatwerk. Ze is in staat om de uniekheid van een persoon naar voren te halen en op een hoger plan te brengen. De kracht-in-jezelf wordt ontwikkeld en versterkt… De aanpak van Nicole Senden is gestoeld op jarenlange ervaring, evidence-based methodieken, kennis, feeling… en een beetje toveren.

In haar dans- en bewegingslessen hanteert zij de zelfde unieke aanpak. Ze sluit op een speelse manier aan bij de opgroeiende persoonlijkheid van de deelnemer. Ze prikkelt fantasie en indrukken. Door de bewegingen gaat een kind zichzelf ervaren en voelen, leert het luisteren naar het lijf en kijken naar de eigen houding. De lessen zijn in die zin preventief omdat zij een uitlaatklep zijn voor emoties en gevoelens. Nicole is in staat om door de taal van de dans een ieder zich te laten uitdrukken, de creativiteit een weg te laten vinden en mogelijkheden te scheppen om op een speelse manier in beweging te zijn.